Quality procedure

Audit and quality

How to become quality …   Проектиране, консултации за изграждане и дистанционно обучение на/за самостоятелни и интегрирани Системи за управление на информационната / кибер сигурност (ISO 27001); ИТ услугите (ISO 20000 – 1); непрекъснатостта на…