Human development

В момента, в който човечеството е започнало да пренася информацията от едно поколение на друго, то е тръгнало рязко нагоре в развитието си.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.