Допуск

Тоя допуск има ли равнинност?

Отклонение канцентричност от равнинност.

Гледат го като трактор за нафта.

Казваме на клиента “Абстрахирате се от цвета – ей това е което искате”.

1 Comment on "Допуск"

  1. Лафа е …. “Успоредност от концентричност” !

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.