Quality procedure


Стандарти

Стандарти 1. Управление на качеството: БДС EN ISO 9000:2015 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник;БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания;БДС EN ISO 9004:2009 Системи за управление на качеството….


Thread problems

Hole Problems ProblemCausesSolutionsHole expansionRun out of drill when attached to the machine Loose holdCheck holder and/or select another one Check run out after fixing to the chuckNon-symmetric point angle Different lip height Run out of…


open topics

https://www.google.com/search?q=Gap+Analysis&newwindow=1&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Zc7TrnRsB8LEzM%253A%252ClXxUnkwC9ZR5dM%252C%252Fm%252F085szz&vet=1&usg=AI4_-kSTpbiQoSFog6g5wYgWVjyuc74-Mg&sa=X&ved=2ahUKEwjix_bQ5vDgAhVFURoKHYZsDpEQ_B0wF3oECAAQBg#imgrc=pbTgv3i8svCORM:&vet=1 The Ultimate List of Essential Visual Brainstorming TechniquesПреход към ISO 9001:2015

Считано от 22.09.2015г. тече тригодишния период за извършване на преход към ISO 9001:2015г. По една или друга причина, повечето организации изчакват и изместват прехода във времето. От една страна с течение на времето се изясняват…


Какво е документирана информация?

Една от новостите в стандарт ISO 9001:2015 е въвеждането на термина документирана информация. Липсват вече добре познатите термини документи, документирана процедура, наръчник по качество, записи. Тъкмо свикнахме с тях като значение, приложение в практиката, каква…
ISO 9001:2015 HAS TEN

ISO 9001:2015 HAS TEN CLAUSES INSTEAD OF EIGHT ISO 9001:2015 has ten clauses instead of eight. The following table shows the relationship of the ISO 9001:2008 clauses to those in the new ISO 9001:2015.  …